stervensbegeleiding

Begeleiding bij uw/jouw vragen over leven en sterven:
Sterven is een levenskunst, ook in de laatste fase van het leven.
Voor uzelf én voor de nabestaanden is het fijn als duidelijk is wat de wensen en verlangens zijn. Om woorden te geven aan dat wat nog gezegd wil worden.

Het voorbereiden van en/of spreken tijdens de uitvaart:
Een herdenkingsbijeenkomst die aansluit bij de persoonlijkheid en het leven van de overledene. Wanneer u een levensbeschouwelijke verdieping wenst zal ik samen met u, stapsgewijs zoeken naar een vorm en inhoud die voldoet aan uw wensen. De bijeenkomst kan gehouden worden in een kerk, een aula of een andere door u gekozen ruimte.

U kunt contact met mij opnemen wanneer u uw eigen uitvaart wilt voorbereiden en begeleiding zoekt voor het verzamelen en op papier zetten van uw persoonlijke wensen.

U, als nabestaanden, kunt contact met mij opnemen om de herdenkingsbijeenkomst van een overleden geliefde vorm en inhoud te geven. Hoe neem je afscheid op een manier, waar de overledene recht wordt gedaan en waar u als nabestaanden verder mee kunt. In de dagen voor de uitvaart, maar ook in de uitvoering op de dag zelf kan ik een rol spelen.

Wanneer alles achter de rug is praten we samen nog eens na.

In 2014 heb ik de training ‘het leiden van uitvaartdiensten’ gevolgd bij het Protestants Centrum voor toerusting en educatie van de PKN.
In 2018 heb ik de opleiding ‘intensive omgaan met sterven’ bij het Landelijk Expertisecentrum Sterven afgerond.