uitvaart woorddienstbegeleider

Een herdenkingsbijeenkomst sluit aan bij de persoonlijkheid en het leven van de overledene. Wanneer u een levensbeschouwelijke verdieping wenst zal ik samen met u, stapsgewijs zoeken naar een vorm en inhoud die voldoet aan uw wensen. De bijeenkomst kan gehouden worden in een kerk, een aula of een andere door u gekozen ruimte.

U kunt contact met mij opnemen wanneer u uw eigen uitvaart wilt voorbereiden en begeleiding zoekt voor het verzamelen en op papier zetten van uw persoonlijke wensen.

U, als nabestaanden, kunt contact met mij opnemen om de herdenkingsbijeenkomst van een overleden geliefde vorm en inhoud te geven. Hoe neem je afscheid op een manier, waar de overledene recht wordt gedaan en u als nabestaanden verder mee kunt. In de dagen voor de uitvaart, maar ook in de uitvoering op de dag zelf kan ik een rol spelen.

Wanneer alles achter de rug is praten we samen nog eens na.

In 2014 heb ik de training ‘het leiden van uitvaartdiensten’ gevolgd bij het Protestants Centrum voor toerusting en educatie van de PKN.