over mij

IEDER MENS HEEFT EEN VERHAAL

Laurina-Geluk-van-Amerongen-aan-het-werk-met-verliesNiet alleen mijn persoonlijke verlieservaringen, maar vooral wat ik heb mogen ervaren in het luisteren naar wat mensen over hun eigen verdriet vertellen maakt dat ik verlies- en rouwbegeleiding als specialisme ben gaan zien. Er is veel geschreven over verlies en rouw, erg nuttig, maar voor mij blijft elk individu met zijn of haar verhaal centraal staan. Iedereen ervaart verlies op een eigen manier. Dat proces ondersteunen vind ik het bijzondere aan dit werk. Er is ruimte en aandacht voor het doorwérken van en het verder gaan met het verlies.
Dit is hoe ik in het leven sta. Verder kijken dan alleen naar de buitenkant.

In mijn loopbaan, eerst in de apotheek, daarna jarenlang in de makelaardij en als laatste in de mode, heeft de cliënt als mens bij mij altijd centraal gestaan.
Alle persoonlijke verhalen die mij, al dan niet in vertrouwen, ter ore zijn gekomen hebben mij gebracht tot de keuze mensen in een proces van verlies en rouw te begeleiden.

Aan de Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht, de HGU, heb ik mij hierin gespecialiseerd.
– Kennis, inzicht en vaardigheden in de begeleiding van en de zorg voor mensen in  situaties van verlies en rouw.
– Kennis en inzicht in de rouwtaken en aspecten van het  verlies- en rouwproces.
– Inzicht in factoren van lichamelijke-, psychische-, sociale- en
spirituele aard die bekeken worden in hun onderlinge samenhang en de vaardigheid  hierover gesprekken te voeren.
– Door het autobiografisch schrijven toe te passen inzicht te krijgen in de eigen identiteit  en levensbeschouwing. Door middel van een verhalende benadering van een belangrijk
moment in het leven op eigentijdse en passende wijze betekenis en vorm hieraan te geven.
In 2013 heb ik de Masterclass van Willemijn Soer gevolgd bij het Instituut voor Biografiek.
– Het werken met rituele vormen die aansluiten bij de unieke situatie op een moment.
In 2018 heb ik de opleiding ‘intensive omgaan met sterven’ bij het
Landelijk Expertisecentrum Sterven afgerond.
– Inzicht in het stervensproces: Sterven is een levenskunst,
ook in de laatste fase van het leven.
In 2019 ben ik geregistreerd als gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit bij de LVV
In 2019 heb ik aan de Academie voor Geesteswetenschappen de cursus ‘werken met opstellingen’ gevolgd.

Integriteit, betrouwbaarheid en respect vind ik belangrijk en een open, eerlijke en creatieve manier van begeleiden passen bij mij. Het schrijven, de muziek en het schilderen zijn grote inspiratiebronnen.

OVER HET LOGO

paul-klee-ritmischerEen abstrahering van het schilderij ‘Ritmischer’ van Paul Klee.
Het werk is geïnspireerd door muziekschrift. Ritme is te zien in rijen met witte, blauwgrijze en zwarte blokken. Als je goed kijkt is het werk niet enkel een plat vlak, maar wordt het op bepaalde punten drie-dimensionaal. Je kunt het dus vanuit meerdere perspectieven bekijken.
Het logo laat een levenslijn zien, onderbroken door een muziekteken, de “fermate”.
een lijn is een punt dat uit wandelen is gegaan, een identiteit in ontwikkeling“.
De fermate betekent:
*  even stilstaan om daarna in beweging te komen
*  het punt wat langer aanhouden en extra aandacht geven
Zo wil ik begeleiding vorm geven, want,
op bepaalde momenten in het leven wordt je stil gezet en je kunt slechts vooruitgang boeken als je de plekken aanraakt waar de meeste pijn zit
logo-aanhetwerkmetverlies-2

Vanaf 2019 werk ik samen met collega Marleen Versteege. Op de pagina leven en sterven kunt u via de link kennis maken met Marleen.