bedrijf – verlies en rouw

AAN HET WERK MET VERLIES
voor werkgever en werknemer

Een verliesproces kan op gang gebracht worden doordat de wereld om ons heen verandert. Momenteel is dat dagelijks nieuws. Afscheid nemen hoort bij het leven en de ene mens reageert daar veerkrachtiger op dan de andere.

Herken je als werkgever de signalen?
Wat kun je doen om een verlies/rouwproces te faciliteren?
Ken je je eigen reactie op verlies?

WAT KAN IK VOOR U BETEKENEN?
Ik geef een presentatie of workshop met als doel het vergroten van kennis over rouw-en verliesprocessen en de begeleiding hiervan.

Rouw is niet alleen in sociaal opzicht een factor, ook in economisch opzicht. Het kost uw organisatie handenvol geld. In kosten-baten-termen gesproken levert een persoonlijke benadering, met ruimte voor de ervaringen en emoties uw organisatie meer op. Een werknemer zal zich minder vaak ziek melden en zich meer inzetten als er op respectvolle wijze met hem/haar omgegaan wordt of is omgegaan.

Ik geef, naast een theoretische uitleg over rouwen en de facetten die spelen bij het verliesproces, inzicht in wat de toegevoegde waarde is van aandacht geven aan alle mogelijke vormen van verlieservaringen die zich op de werkvloer of binnen uw bedrijf voor kunnen doen.

Verlieservaring
* door ziekte, het overlijden van een dierbare, door een scheiding
* van verwachting bij onvruchtbaarheid, miskraam/doodgeboorte, of een
kind met een beperking
* als gevolg van ontslag, een reorganisatie of wanneer een
arbeidsperspectief niet haalbaar blijkt

VOOR DE WERKNEMER

Verlies kan een grote impact hebben op je welbevinden op het werk. Door klachten als concentratieproblemen, moeheid, snel geïrriteerd zijn kun je je werk niet optimaal uitvoeren.
Het tijdig ontvangen van steun werkt preventief.
Als jij en/of je werkgever het nodig vinden dat hiervoor begeleiding gewenst is, kan samen gekeken worden naar wat nodig is en een begeleidingsplan worden opgesteld.