autobiografisch schrijven

Individuele begeleiding middels het autobiografisch schrijven toegelicht:
Het verhaal van je leven schrijft zichzelf. Persoonlijke verhalen geven betekenis aan het verleden, definiëren het heden en geven richting aan de toekomst. Je tekst is wijzer dan jijzelf. Met de verwondering over de eigen tekst groeit de verwondering over het eigen leven.
Door te schrijven aan de hand van concrete schrijfopdrachten wordt je uitgenodigd op zoek te gaan naar jouw /uw eigen verhaal. Welke stations heb je aangedaan en welke bestemmingen bereikt?
Het werken vanuit het verhalende opent de toegang tot een creatieve en vrije ruimte. Het verhaal wijst je de weg naar mogelijk nieuwe, betekenisvolle antwoorden.
Ontdek (verborgen) kwaliteiten in jezelf en de waarden en patronen die in jouw leven een rol spelen. ‘Jezelf verrassen met wat je allemaal kunt en in je hebt is een kado van de schrijver in je’

Door te schrijven – stilstaan bij wat belangrijk is voor je:

  • Met nieuwe ogen kijken naar het oude.
  • Jezelf terug vinden in je eigen teksten.

De betekenis en de zin van het bezig zijn met het eigen verhaal heeft iedereen iets anders te vertellen.

  • Zingevingsvraagstukken om inzicht te krijgen in de eigen levensloop en zicht te krijgen op de rode draad in het eigen verhaal.
  • Je leven te ordenen helpt de betekenis ervan te doorgronden.
  • Op zoek naar samenhang krijgen ingrijpende ervaringen een plaats in het grotere geheel.
  • Terugblikken op het tot nu toe geleefde leven kan ook een therapeutische functie hebben.

Door verhalen op te schrijven, voor te lezen en vorm te geven nemen we er ook afstand van. Je schept ruimte voor het heden en de toekomst. Het schrijven helpt de toekomst vorm te geven en mogelijk de zin ervan te ontdekken en te ervaren. Het proces speelt zich af in het hier en nu, met steeds nieuwe vormen en wijst de weg naar wat nog komt.

Neem contact (klik hier) op en ontvang informatie